Η σελίδα που θέλετε δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στη γλώσσα σας. Επιλέξτε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Opera Newsroom

Contact our press team

Our press team loves working with journalists from around the world. If you’re a member of the media and would like to talk, please get in touch with us by sending an email to one of our team members or to press-team@opera.com

Julia Szyndzielorz

Julia Szyndzielorz

Senior PR Manager

julia.szyndzielorz@opera.com

Alejandro Viquez

Alejandro Viquez

Senior Communications Manager

alejandro.viquez@opera.com

What's new at Opera

Press releases

Loading...

Click here for the news archive

From the blogs

Loading...

Press Coverage

Brand assets