Trình duyệt Opera dành cho Android

Trình duyệt nhanh và bảo mật có chặn quảng cáo và cung cấp các tin tức được cá nhân hoá và chế độ ban đêm.

Nhận nó trên Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera dành cho Android

Opera Mini là một trong những trình duyệt di động thông dụng và hiệu quả nhất hiện có trên thế giới với trình chặn QC tích hợp, tiết kiệm dữ liệu và nguồn cấp tin tức.

Nhận nó trên Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera Touch là sự kết hợp hoàn hảo cho trình duyệt Opera PC của bạn. Nó được thiết kế để sử dụng trong khi di chuyển.

Nhận nó trên Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây Đây là một tải về an toàn
từ opera.com