Phiên bản được khuyên dùng cho hệ điều hành của bạn

Trình duyệt Opera dành cho máy tính

Trình duyệt Opera dành cho Windows Windows

Tải xuống ngay Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. This is a safe download
from opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Mac Mac

Tải xuống ngay Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. This is a safe download
from opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Linux Linux

Tải xuống ngay Thích gói khác?
RPM / SNAP This is a safe download
from opera.com

Opera dành cho máy tính phiên bản beta

Trình duyệt Opera dành cho Windows Windows

Tải xuống ngay Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. This is a safe download
from opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Mac Mac

Tải xuống ngay Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. This is a safe download
from opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Linux Linux

Tải xuống ngay Thích gói khác?
RPM / SNAP This is a safe download
from opera.com

Opera dành cho máy tính phiên bản nhà phát triển

Trình duyệt Opera dành cho Windows Windows

Tải xuống ngay Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. This is a safe download
from opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Mac Mac

Tải xuống ngay Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. This is a safe download
from opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Linux Linux

Tải xuống ngay Thích gói khác?
RPM / SNAP This is a safe download
from opera.com

Tại sao lại có nhiều phiên bản Opera như vậy? Đọc thêm

Opera GX - Trình duyệt chơi game

Opera GX dành cho Windows Windows

Tải xuống ngay Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến:
32 bit / 64 bit This is a safe download
from opera.com

Opera dành cho các thiết bị di động

Opera Mini

Get it on Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây This is a safe download
from opera.com

Opera dành cho Android

Get it on Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây This is a safe download
from opera.com

Opera Touch

Get it on Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây This is a safe download
from opera.com

Download on the App Store.

Opera dành cho điện thoại cơ bản

Truy cập m.opera.com trên điện thoại của bạn để tải xuống.

Read more

Bạn đang tìm kiếm các phiên bản di động khác? Hãy nhấp vào đây

Opera dành cho Windows XP/Vista

Trình duyệt Opera portable dành cho Windows

Các phiên bản Opera đã lưu trữ

Trình duyệt Opera dành cho máy tính

Tìm trong FTP lưu trữ