Phiên bản được khuyên dùng cho hệ điều hành của bạn

Trình duyệt Opera dành cho máy tính

Trình duyệt Opera dành cho Windows Windows

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Mac Mac

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Linux Linux

Tải xuống Thích gói khác?
RPM / SNAP Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera dành cho máy tính phiên bản beta

Trình duyệt Opera dành cho Windows Windows

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Mac Mac

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Linux Linux

Tải xuống Thích gói khác?
RPM / SNAP Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera dành cho máy tính phiên bản nhà phát triển

Trình duyệt Opera dành cho Windows Windows

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Mac Mac

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Trình duyệt Opera dành cho Linux Linux

Tải xuống Thích gói khác?
RPM / SNAP Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Tại sao lại có nhiều phiên bản Opera như vậy? Đọc thêm

Opera GX - Trình duyệt chơi game

Opera GX dành cho Windows Windows

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến:
32 bit / 64 bit Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera GX - Miễn phí dành cho Mac Mac

Tải xuống Bạn muốn cài đặt Opera sau?
Tải xuống gói ngoại tuyến. Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera dành cho các thiết bị di động

Opera Mini

Nhận nó trên Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera dành cho Android

Nhận nó trên Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Opera Touch

Nhận nó trên Google Play. Bạn không có Google Play?
Tải xuống ứng dụng ở đây Đây là một tải về an toàn
từ opera.com

Tải xuống trên App Store.

Opera dành cho điện thoại cơ bản

Truy cập m.opera.com trên điện thoại của bạn để tải xuống.

Đọc thêm

Bạn đang tìm kiếm các phiên bản di động khác? Hãy nhấp vào đây

Opera dành cho Windows XP/Vista

Trình duyệt Opera portable dành cho Windows

Opera USB

Tải xuống

Các phiên bản Opera đã lưu trữ

Trình duyệt Opera dành cho máy tính

Tìm trong FTP lưu trữ