New ad blocker - Built into the Opera browser. No add-ons. More browsing speed.

Download Opera with Ad blocker
New ad blocker - Built into the Opera browser. No add-ons. More browsing speed.

Bạn mệt mỏi vì nhiều quảng cáo trực tuyến và duyệt chậm? Opera sẽ tăng tốc độ trên trang web của bạn và đảm bảo rằng các quảng cáo không làm bạn xao lãng khỏi những việc quan trọng. Hãy thử trình duyệt lớn đầu tiên có tích hợp trình chặn quảng cáo - không cần phải có tiện ích thêm.

Không cần tiện ích cộng thêm

Không cần tiện ích cộng thêm

Opera's ad blocker is built right into the browser. No installation and setup required, just turn on ad blocking in the browser settings. Of course, not all ads are evil. You can easily unblock ads on any website, if you want.

Of course, not all ads are evil. You can easily unblock ads on any website, if you want.

Tải trang nhanh hơn nhiều

Tải trang nhanh hơn nhiều

Our ad blocker "catches" ads as early as possible, right in the engine, when you first request a webpage. This all happens "under the hood", so all you'll see is how much faster webpages load. According to our tests, Opera loads content-rich pages up to 90% faster with ad blocking enabled. It's also noticeably faster than the Opera browser combined with various ad-blocking extensions.

Our ad blocker "catches" ads as early as possible, right in the engine, when you first request a webpage. This all happens "under the hood", so all you'll see is how much faster webpages load. According to our tests, Opera loads content-rich pages up to 90% faster with ad blocking enabled. It's also noticeably faster than the Opera browser combined with various ad-blocking extensions.

Kiểm tra và theo dõi

Bạn tò mò muốn thử nghiệm cho riêng mình? Đối với bất cứ một trang cụ thể nào, bạn có thể chạy một điểm chuẩn tốc độ để xem nó tải nhanh hơn bao nhiêu khi bật chặn quảng cáo lên và bao nhiêu quảng cáo đã bị chặn. Ngoài ra, bạn cũng có thể chụp màn hình thử nghiệm và chia sẻ nó.

Tải trình duyệt Opera  và tận hưởng web

Download Opera with Ad blocker