Chương trình Opera liên kết

Giới thiệu Opera để nhận hoa hồng

Chương trình Opera liên kết Chương trình Opera liên kết

Đăng ký ngay và kiếm tiền hoa hồng

Chương trình Opera liên kết là gì? Chương trình Opera liên kết là gì?

Chương trình Opera liên kết là gì?

Chương trình liên kết của chúng tôi là hệ thống hoa hồng dựa trên hợp tác trang web. Link liên kết kết nối người dùng từ trang web của bạn đến Opera.com.

Mỗi người sử dụng trình duyệt Opera, đến từ trang web của bạn, bạn sẽ nhận tiền hoa hồng.
Tại sao hợp tác với Opera? Tại sao hợp tác với Opera?

Tại sao hợp tác với Opera?

Opera là thương hiệu tin cậy, từ 1995 đã thúc đẩy sự sáng tạo, tốc độ trình duyệt và an toàn cho người dùng.

Là một công ty toàn cầu, chúng tôi tìm những đối tác tại mọi lục địa. Hợp tác với Opera, bạn được công nhận và nhận tiền hoa hồng.
Chương trình liên kết Opera hoạt động như thế nào? Chương trình liên kết Opera hoạt động như thế nào?

Chương trình liên kết Opera hoạt động như thế nào?

Mỗi lần có người nhấp vào link liên kết của bạn để tải trình duyệt Opera, bạn nhận được hoa hồng. Tỷ lệ này phụ thuộc vào lượng truy cập do link của bạn mang đến.

Chúng tôi đo lường chất lượng lượng truy cập bằng mức độ tương tác của mọi người với sản phẩm. Sau đó, chương trình liên kết đánh giá dữ liệu và chi trả hoa hồng.

Đơn vị nhỏ?

Bắt đầu với một trong những chương trình này

CJ


 1. Đăng ký với CJ
 2. Chờ đến khi chúng tôi duyệt đơn xin của bạn
 3. Tải nội dung sáng tạo và link
 4. Bạn chuẩn bị giới thiệu Opera

AWIN


 1. Đăng ký với AWIN
 2. Áp dụng cho một trong các chương trình:
  Opera Anh Quốc (32375)
  Opera Đức (32377)
  Opera Hoa Kỳ (32379)
 3. Khi yêu cầu được duyệt, bạn bắt đầu tiến hành
 4. Tải links và nội dung sáng tạo để giới thiệu Opera

Đơn vị lớn?

Hoàn tất đơn dưới đây để trực tiếp hợp tác với chúng tôi

Nguồn lưu lượng truy cập *
Vị trí khán giả *
ERROR | The entered Captcha is incorrect, please try again.

* Required fields | Privacy policy

Gửi
ERROR | Incorrect CAPTCHA response.
ERROR | CAPTCHA error. Please reload the page.
OK | Thanks for contacting us.
ERROR | Some fields are empty, please fill all required fields.

Câu hỏi?


Liên hệ chúng tôi distribution@opera.com