Chế độ turbo và tiết kiệm dữ liệu

Chúng tôi thu nhỏ các nội dung web thiết bị của bạn nhận đến một phần nhỏ của kích thước ban đầu của nó. Bạn nhận được tất cả video, ảnh và văn bản như bình thường nhưng tốn ít dữ liệu hơn và tải trang nhanh hơn.

Với tiết kiệm dữ liệu trên điện thoại, bạn có thể duyệt lâu hơn mà không phải lo lắng về việc quá giới hạn dữ liệu của mình. Nếu bạn đang đi du lịch thì bạn có thể dễ dàng duy trì dữ liệu chuyển vùng của mình.

Hoặc nếu bạn đang dùng laptop, bật chế độ turbo lên để đẩy nhanh các kết nối chậm ở quán cà phê và tải các trang nhanh hơn khi có quá nhiều người đang cố gắng kết nối vào mạng Wi-Fi đó.

Tiết kiệm dữ liệu có sẵn trong các ứng dụng sau:

Pick between two savings modes – high and extreme – and use up to 90% less data.

Tìm hiểu thêm

Khám phá nội dung mới và tăng tốc kết nối chậm với trình duyệt web di động nhanh nhất của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Chế độ Turbo có sẵn cho máy tính

Duyệt bằng chế độ turbo và tăng tốc qua các trang trên những mạng đông hoặc chậm.

Cách thức hoạt động?

Các trang bạn đến đi qua một trong những máy chủ của chúng tôi. Máy chủ này xác định những mảnh nào của trang có thể nén được. Nó xóa đi các pixel ảnh và hiệu chỉnh đệm video. Sau đó, nó gửi lại các mảnh đã nén nhỏ hơn tới thiết bị của bạn.

Còn các quyền riêng tư của tôi thì sao?

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư, bất kể bạn đang sử dụng sản phẩm nào của chúng tôi.

Tuỳ vào sản phẩm Opera mà bạn đang sử dụng, kết nối của bạn đến các trang bảo mật có thể được thực hiện trực tiếp mà không cần sử dụng nén turbo, hoặc có thể được thực hiện thông qua các máy chủ nén turbo của chúng tôi.

Với hầu hết các sản phẩm của chúng tôi, nếu bạn duyệt một trang web bảo mật, chẳng hạn như trang web ngân hàng hoặc email của bạn, chúng tôi không can thiệp vào. Các dữ liệu bảo mật của bạn được gửi trực tiếp giữa thiết bị của bạn và trang web. Với video, chúng tôi có thể bảo một trang thay đổi tốc độ truyền dữ liệu đến thiết bị của bạn, nhưng chúng tôi không thể xem được bạn đang truyền cái gì.

In Opera Mini for Android or Opera for Android when data savings are enabled, our servers connect to secure websites and your device connects securely to our servers. Our servers make sure your device knows whether the website connection can be made securely or not. This is done solely to compress all of the content going to your device (including the secure content). Your privacy is still respected.

Để cải thiện dịch vụ, chúng tôi ghi lại một số thông tin: địa chỉ IP và tác nhân người dùng của bạn, địa chỉ của các trang bạn truy cập và các nhãn thời gian. Đối với các trang web bảo mật, chúng tôi chỉ ghi lại tên máy chủ và số cổng của trang, thay vì toàn bộ địa chỉ. Chúng tôi có thể giữ các thông tin này lên đến sáu tháng.