Trình duyệt Opera portable

Trình duyệt Opera portable

Opera dành cho Windows được đóng gói vào một phiên bản trình duyệt di động mà bạn có thể luôn có sẵn trong tay trên một ổ USB.

Tải xuống Điều này miễn phí!

Trình duyệt Opera portable

Phần mềm di động là gì?

Phần mềm di động là một phiên bản của một ứng dụng được đóng gói để sử dụng trực tiếp từ các thiết bị lưu trữ di động, ví dụ như các ổ USB. Bạn có thể sử dụng nó trên máy tính thậm chí trong trường hợp bạn không được cấp phép cài đặt bất cứ chương trình nào (ví dụ như các máy tính công cộng). Sử dụng phần mềm di động, bạn không cần phải bỏ các tệp cài đặt hoặc các dữ liệu khác lên máy tính.

Có chức năng nào bị hạn chế trên Opera portable không?

Không. Bản di động là một phiên bản đầy đủ chức năng của trình duyệt Opera. Chặn quảng cáo tích hợp, bookmark hình ảnh, chế độ tiết kiệm pin, tính năng đọc tin tức cá nhân - tiếp tục sử dụng các tính năng này và các chức năng khác trên bất cứ máy tính nào. Đọc thêm về các tính năng chính của Opera.

Có gì đặc biệt ở một trình duyện di động?

Dù bạn làm việc trên máy tính nào thì bạn cũng luôn có thể chạy trình duyệt Opera từ một ổ USB. Lịch sử duyệt, bookmark, các tiện ích mở rộng đã cài đặt và các dữ liệu khác sẽ chỉ được lưu trên hồ sơ người dùng của bạn trên USB. Không có thông tin nào được lưu trên bản thân chiếc máy tính đó.

Opera portable hoạt động trên các phiên bản Windows nào?

Bạn có thể sử dụng Opera portable trên Windows 7 và các phiên bản cao hơn.

Hãy sử dụng một trình duyệt di động nhanh và nhẹ!

Tải xuống Opera
Opera Opera