Luôn duyệt Opera trên máy bàn

Tiếp tục bảo vệ việc duyệt của bạn với VPN và tính năng chặn quảng cáo tích hợp trên máy bàn. Đồng bộ các tab, tệp và bookmark một các dễ dàng giữa di động và máy bàn đồng thời giúp hành trình online của bạn đồng nhất và có thể truy cập bất cứ nơi nào. Xem thêm

Luôn duyệt Opera trên máy bàn Luôn duyệt Opera trên máy bàn

Lấy
liên kết tải xuống Opera cho máy bàn!

Bạn sẽ nhận được một email một lần có liên kết để tải xuống Opera cho máy bàn, sau đó địa chỉ email của bạn sẽ được xoá khỏi hệ thống. Bạn sẽ không nhận được bất cứ email tiếp thị nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi.

Đừng bỏ lỡ các tính năng trên Opera cho máy bàn này Đừng bỏ lỡ các tính năng trên Opera cho máy bàn này

Đừng bỏ lỡ các tính năng trên Opera cho máy bàn này

Giới thiệu về Opera

Đừng bỏ lỡ các tính năng trên Opera cho máy bàn này

Đừng bỏ lỡ các tính năng trên Opera cho máy bàn này

Chia sẻ tập tin và liên kết liền mạch giữa các thiết bị

Chia sẻ tệp Flow Chia sẻ tệp Flow

Để các tab của bạn luôn được gọn gàng trong các nhóm riêng biệt

Tab Islands New Tab Islands New

Trò chuyện với AI và tạo nội dung miễn phí

Trình duyệt Aria AI Trình duyệt Aria AI

Nâng cao quyền riêng tư online của bạn với VPN và Trình chặn quảng cáo miễn phí

Các tính năng quyền riêng tư miễn phí Các tính năng quyền riêng tư miễn phí