Η σελίδα που θέλετε δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στη γλώσσα σας. Επιλέξτε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Opera Case Studies

Case studies of the Opera browser and its features in practice. Read more about using Opera’s built-in features to expand your browsing skills and do more with your browser.

Sync data Messengers Battery saver Snapshot Ad blocker Tracker blocker Free VPN You deserve a better browser You deserve a better browser

You deserve a better browser

Free VPN, ad blocker and Flow - Just a few of the must-have features built into Opera for faster, smoother and distraction-free browsing.

Download now It’s free