My Opera hiện đã đóng.

My Opera đã đóng vào ngày 3 tháng 3 năm 2014. Bạn vẫn có thể tìm thông tin về Opera trên blog, diễn đàn và các mạng xã hội của chúng tôi.

Cập nhật

Bạn muốn tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra tại các văn phòng của Opera hoặc với sản phẩm của chúng tôi? Hãy theo dõi blog.

Đọc tin tức

Trò chuyện với các thành viên khác

Chúng tôi đã cập nhật các diễn đàn của mình để có giao diện mới và đẹp mắt. Hãy tham gia cùng bạn bè của bạn vào các cuộc thảo luận.

Vào diễn đàn

Hãy hòa nhập

Nếu bạn quan tâm khía cạnh xã hội, chúng tôi muốn kết nối với bạn. Theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter.

Tải xuống trình duyệt Opera ngay bây giờ hoặc tìm hiểu các sản phẩm khác của chúng tôi.

Tải xuống Các sản phẩm khác